You are here

MPS Certifikáty

Syngenta FloriPro Services ctí závazek být firemně zodpovědná a působit udržitelně. Udržitelnost znamená nalezení rovnováhy mezi zájmy lidí, stavem životního prostředí a ziskem společnosti.

  

Produkce mladých rostlin a certifikát MPS-ABC

mpsNaše produkční středisko v holandském De Lieru je certifikováno v program MPS-ABC. MPS (Milieu Programma Sierteelt neboli ‘Enviromentální program v produkci květin) je mezinárodní organizace, vytvářející certifikáty pro udržitelnost květinářského trhu. Standardy vytvořené organizací MPS jsou považovány za celosvětově nejpoužívanější a jsou akceptovány mezinárodními obchodníky.

MPS-ABC je enviromentální certifikát hodnotící udržitelnost všech činností firem aktivních na květinářském trhu.
Certifikát MPS-ABC je založen na pravidelných záznamech důležitých úkonů. Každý člen zaznamenává každé 4 týdny použití pesticidů, hnojiv a energie, také produkci odpadů v celé firmě.

Pro vice informací o certifikátu MPS navštivte www.my-mps.com.

Syngenta a její firemní zodpovědnost
Pro více informací o firemní zodpovědnosti fyrmy Syngenta, jejím závazkům a aktivitám v tomto směru, prosím navšivte Syngenta CR Policy.