You are here

The Good Growth Plan

Něco se musí změnit
  

Good_Growth_Plan.png

Každý den se naše planeta probouzí s populací větší o 200 000 obyvatel. Každý den ztrácíme kvůli erozi více zemědělské půdy. Mnoho zemědělců, kteří pěstují světové zásoby potravin, žije v chudobě. Biodiverzita pomalu mizí. Proto jsme přišli s Plánem úspěšného rozvoje.

Jeho cílem je zlepšit udržitelnost zemědělské výroby a splnit 6 našich závazků do roku 2020. 

Informace o tom, jak se nám to daří, naleznete na internetové stránce: www.goodgrowthplan.com