You are here

GlobalG.A.P.

Produkční středisko firmy Syngenta v De Lieru získalo certifikát GLOBALG.A.P. a GRASP 

  

Firma Syngenta FloriPro Services oznámila, že i její produkční středisko v holandském De Lieru bylo akreditováno jako Good Agricultural Practice (GLOBALG.A.P.) a splnilo i podmínky auditu Risk Assessment of Social Practice (GRASP).

Vědecky založený a neziskový systém GLOBALG.A.P. a GRASP je v květinářském oboru považován za světově nejprestižnější. Byl vyvinut společně s obchodníky, spotřebiteli i dalšími partnery, je garantován externí nezávislou institucí. Standardy GRASP zajišťují, že zaměstnanecké a sociální aspekty jsou ve firmě Syngenta celosvětově spravedlivé a konzistentní. Obsahují mimo jiné dodržování zákonných práv, pracovní doby, písemné záznamy, zakazují dětskou práci a přinášejí další benefity.

Díky tomuto úspěchu již můžeme potvrdit, že všechna naše pracoviště v Evropě, Africe a na Středním Východě splňují certifikaci GLOBALG.A.P. Naši zákazníci mohou být ujištěni, že splňujeme nejpřísnější profesionální a udržitelné standardy produkce květin. Díky tomu se mohou naši zákazníci a jejich obchodní partneři až po spotřebitele odlišit od konkurenčních nabídek, které takovou jistotu nepřináší.

Louis Kleynhans, Head of FloriPro Services říká "Jsme hrdí na to, že jsme dosáhli této akreditace a chceme ji jako výhodu nabídnout našim zákazníkům v celém produkčním a obchodním řetězci. Stálo nás to mnoho úsilí, ale jsme si jisti, že pro naše zákazníky je to krok správným směrem, ze kterého mohou profitovat. Tato certifikace garantuje kvalitu rostlin produkovaných firmou Syngenta, bezpečnost zaměstnanců a ochranu životního prostředí.".

Všechny rostliny vyprodukované v produkčních střediscích firmy Syngenta mají certifikaci GLOBALG.A.P., což odráží firemní dlouhodobý závazek ke společenské odpovědnosti. Na světě je více než 1000 různých certifikátů business-to-business a business-to-consumer, z nichž jsme si vybrali kvůli nejvyšším standardům právě GLOBALG.A.P. Evropští obchodníci i nevládní organizace požadují stále více certifikovanou a bezpečnou produkci, proto musí i pěstitelé ověřit své produkty, aby zůstaly konkurenceschopnými na trhu. Díky tomu si také budují důvěru a dobrou pověst u spotřebitelů. 

GLOBALG.A.P. nabízí kontinuální podporu pěstitelů s jejich produkcí, včetně pravidelných auditů a doporučení z pohledu výroby i obchodu.

Pro více informací kontaktujte našeho zástupce anebo navštivte www.globalgap.org